Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-10-19 02:00:01

Gra pojedyncza mężczyzn - Grupa 70+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Wr Je Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr
1. Andrzej Antosiewicz 260 456 - - 28 60 28 40 - 60 28 20 - - 60 80 40 - 12 -
2. Władysław Księżyk 200 200 - - 60 - - - - 40 - - - - - 100 - - - -
3. Paweł Gasz 180 180 - - - - - 60 - - - - - 60 - - 60 - - -
4. Przemysław Grzeszkowiak 176 328 - 28 40 28 - 28 - 28 - 12 - 28 40 68 28 - - -
5. Grzegorz Maleszewski 108 122 - 20 20 28 - - - 14 - - - - - 40 - - - -
6. Wojciech Borzęcki 108 108 - - - - - - - - - - - 40 - 68 - - - -
7. Wiesław Świątczak 68 68 - - - - - - - - - - - - 28 40 - - - -
8. Jerzy Stachowski 54 54 - - - 40 - 14 - - - - - - - - - - - -
9. Andrzej Kowalski 50 50 - - - - - - - 20 - - - - - 30 - - - -
10. Czesław Gwiazda 40 40 - - - 20 - 20 - - - - - - - - - - - -
11. Marian Stelter 28 28 28 - - - - - - - - - - - - - - - - -
12. Leopold Tukendorf 20 20 - - 20 - - - - - - - - - - - - - - -
13. Jerzy Wrzodak 20 20 - - - - - - - - - - - - - - 20 - - -