Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-08-23 02:00:02

Gra pojedyncza mężczyzn - Grupa 70+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Lu My Wr Je Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz
1. Andrzej Antosiewicz 260 444 40 - - - 28 60 28 40 - 60 28 20 - - 60 80
2. Władysław Księżyk 200 200 - - - - 60 - - - - 40 - - - - - 100
3. Paweł Gasz 180 180 60 - - - - - - 60 - - - - - 60 - -
4. Przemysław Grzeszkowiak 176 312 12 - - 28 40 28 - 28 - 28 - 12 - 28 40 68
5. Grzegorz Maleszewski 108 122 - - - 20 20 28 - - - 14 - - - - - 40
6. Wojciech Borzęcki 108 108 - - - - - - - - - - - - - 40 - 68
7. Wiesław Świątczak 68 68 - - - - - - - - - - - - - - 28 40
8. Czesław Gwiazda 60 60 20 - - - - 20 - 20 - - - - - - - -
9. Jerzy Stachowski 54 54 - - - - - 40 - 14 - - - - - - - -
10. Andrzej Kowalski 50 50 - - - - - - - - - 20 - - - - - 30
11. Marian Stelter 40 40 12 - 28 - - - - - - - - - - - - -
12. Leopold Tukendorf 40 40 20 - - - 20 - - - - - - - - - - -