Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2018-09-21 02:00:01

Gra pojedyncza mężczyzn - Grupa 75+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Lu Bi Wr Zi So Ka So Sz Su Pa Bi Cz Wa Si Lu
1. Paweł Gasz 280 460 - - 60 - - - - 60 - 60 60 60 - 100 60
2. Leopold Tukendorf 240 260 - 60 - 60 - - - - 20 - - - - 100 20
3. Czesław Gwiazda 168 180 - 40 - 28 - - - - - - - 12 - 80 20
4. Kazimierz Prędki 68 68 - - - - - - - - - - - - - 68 -