Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-08-23 02:00:02

Gra pojedyncza mężczyzn - Grupa 80+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Lu My Wr Je Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz
1. Jan Toczek 100 100 - - - - - - - - - - - - - - - 100
2. Jerzy Wrzodak 100 100 - - - - - - - - - 20 - - - - - 80
3. Janusz Rżewski 68 68 - - - - - - - - - - - - - - - 68