Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-08-23 02:00:02

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 50+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Lu My Wr Je Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz
1. Dorota Grzejdak 280 688 60 - 40 28 - 60 60 60 60 40 60 60 60 - - 100
2. Małgorzata Kabarowska 120 120 60 60 - - - - - - - - - - - - - -
3. Maria Rzeźniczek 80 80 40 40 - - - - - - - - - - - - - -
4. Iwona Ostrowska 48 48 28 - - - - - - - - - - - - 20 - -
5. Agnieszka Brojek 28 28 - - - - - 28 - - - - - - - - - -
6. Elżbieta Kołtuńska 28 28 - 28 - - - - - - - - - - - - - -