Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2018-09-21 02:00:01

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 55+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Lu Bi Wr Zi So Ka So Sz Su Pa Bi Cz Wa Si Lu
1. Ewa Golańska 60 60 - - - - - - - - - 60 - - - - -
2. Maria Rzeźniczek 40 40 - - - - - - - - - - - - - - 40
3. Elżbieta Kołtuńska 20 20 - - - - - 20 - - - - - - - - -