Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-08-23 02:00:02

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 55+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Lu My Wr Je Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz
1. Maria Brzeźnicka 240 240 - - - - 40 60 - - - 60 - - - - - 80
2. Ewa Golańska 180 180 - - 40 - - - - 40 - - - - - - - 100
3. Maria Rzeźniczek 140 140 40 40 - - - - - - - - - - - - - 60
4. Anna Sadowska 68 68 - - - - - - - - - - - - - - - 68
5. Elżbieta Kołtuńska 28 28 - 28 - - - - - - - - - - - - - -