Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2018-07-18 02:00:01

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 60+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Lu Lu Bi Wr Zi So Ka So Sz Su Pa Bi Cz Wa Si
1. Grażyna Bełus 120 120 - - - - - - - - - 40 - - - - 80
2. Małgorzata Woźniak 100 100 - - - - - - - - - - - - - - 100
3. Zdzisława Prędka 68 68 - - - - - - - - - - - - - - 68