Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-10-19 02:00:01

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 65+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Wr Je Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr
1. Krystyna Cielecka 160 160 - - 60 - - - - - - - - - - 100 - - - -
2. Grażyna Bełus 96 96 - - 28 - - - - - - - - - - 68 - - - -
3. Zdzisława Prędka 80 80 - - - - - - - - - - - - - 80 - - - -