Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-10-19 02:00:01

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 70+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Wr Je Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr
1. Zdzisława Prędka 120 120 - - 40 - - - - - - - - - - 80 - - - -