Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2018-05-22 02:00:02

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 70+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Zi Lu Lu Bi Wr Zi So Ka So Sz Su Pa Bi Cz Wa
1. Zdzisława Prędka 60 60 - - - - - - - - - - 60 - - - -