Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2018-09-21 02:00:01

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 70+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Lu Bi Wr Zi So Ka So Sz Su Pa Bi Cz Wa Si Lu
1. Zdzisława Prędka 128 128 - - - - - - - - 60 - - - - 68 -