Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2017-10-19 02:00:01

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 70+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Ol Bi Wa So Pa Wr Sz Su Si Bi Cz Wa Gd Zi Lu Lu Bi
1. Zdzisława Prędka 60 60 - - - - - - - 60 - - - - - - - - -