Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-08-23 02:00:02

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 70+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Lu My Wr Je Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz
1. Zdzisława Prędka 120 120 - - - - 40 - - - - - - - - - - 80