Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2018-05-22 02:00:02

Gra podwójna kobiet - Grupa 55+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Zi Lu Lu Bi Wr Zi So Ka So Sz Su Pa Bi Cz Wa
1. Maria Brzeźnicka 130 180 40 - - 30 - 10 - - - - 20 30 - 30 20
2. Anna Sadowska 124 124 34 - - - - - 30 - 30 30 - - - - -
3. Ewa Golańska 84 84 34 - - - - - 20 - 30 - - - - - -
4. Tatiana Kolesnik 60 60 - - - 20 - - 20 - 20 - - - - - -
5. Ludmila Perepechenaia 54 54 - - - - - - 20 - 20 - - - - - 14
6. Elżbieta Kołtuńska 14 14 - - - - - - - 14 - - - - - - -