Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2018-05-22 02:00:02

Gra podwójna kobiet - Grupa 60+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Zi Lu Lu Bi Wr Zi So Ka So Sz Su Pa Bi Cz Wa
1. Krystyna Cielecka 74 129 20 - - 10 - 7 14 - 14 - 14 20 - 20 10
2. Grażyna Bełus 28 28 - - - - - - - - - - - 14 - 14 -
3. Grażyna Stefańska 20 20 20 - - - - - - - - - - - - - -
4. Danuta Klofik 14 14 - - - - - - - - - 14 - - - - -