Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2017-10-19 02:00:01

Gra podwójna kobiet - Grupa 60+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Ol Bi Wa So Pa Wr Sz Su Si Bi Cz Wa Gd Zi Lu Lu Bi
1. Grażyna Stefańska 84 104 - - 30 10 10 - - 14 - - - 20 - 20 - - -
2. Krystyna Cielecka 68 118 14 20 - 14 6 - - 10 - - 10 14 - 20 - - 10