Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-10-19 02:00:01

Gra podwójna mężczyzn - Grupa 70+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Wr Je Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr
1. Andrzej Antosiewicz 140 187 - - 30 30 - - - 30 10 10 - - 10 50 10 - 7 -
2. Władysław Księżyk 110 110 - - 30 - - - - 30 - - - - - 50 - - - -
3. Przemysław Grzeszkowiak 94 155 - 10 14 10 - 10 - 14 - 20 - 20 7 40 10 - - -
4. Wojciech Borzęcki 94 98 4 - - - - - - - - 20 - 20 - 40 14 - - -
5. Andrzej Kowalski 34 34 - - - - - - - - - - - - - 34 - - - -
6. Maciej Żmudziński 34 34 - - - - - - - - - - - - - 34 - - - -
7. Paweł Gasz 30 30 - - - - - - - - - - - 30 - - - - - -
8. Leopold Tukendorf 30 30 - - - - - - - - - - - 30 - - - - - -
9. Jerzy Stachowski 24 24 - - - 10 - - - - - - - 14 - - - - - -
10. Grzegorz Maleszewski 17 17 - 10 - 7 - - - - - - - - - - - - - -
11. Czesław Gwiazda 14 14 - - - - - - - - - - - 14 - - - - - -
12. Wiesław Świątczak 10 10 - - - - - - - - - - - - 10 - - - - -
13. Ryszard Rybicki 7 7 - - - - - - - - - - - - 7 - - - - -