Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-10-19 02:00:01

Gra mieszana mężczyzn - Grupa 65+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Wr Je Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr
1. Jerzy Rybicki 52 52 - 14 - 10 - - - - - - - 14 - - - - 14 -
2. Lech Zacharzewski 20 20 - - - - - - - - - - - - - 20 - - - -
3. Jerzy Lański 10 10 - - - - - - - - - 10 - - - - - - - -