Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2018-09-21 02:00:01

Gra mieszana mężczyzn - Grupa 65+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Lu Bi Wr Zi So Ka So Sz Su Pa Bi Cz Wa Si Lu
1. Jerzy Rybicki 140 188 - 30 - - - - 14 - 30 20 - 30 14 50 -
2. Jerzy Lański 20 20 - - - - - - - - - - - 20 - - -
3. Boulos Alnajjar 10 10 10 - - - - - - - - - - - - - -
4. Roman Koper 10 10 - - - - - - - - - - - - - - 10