Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-01-16 02:00:01

Gra mieszana mężczyzn - Grupa 50+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S So Sz Su Pa Bi Cz Wa Si Lu My Wr Je Zi So Ś
1. Robert Bieganowski 140 180 30 - 6 - 30 - - 50 14 - 20 - 30 - -
2. Bogdan Stankiewicz 106 106 - - - - - - 30 50 - - - 20 6 - -
3. Tomasz Stopa 90 122 - - 10 6 - - 6 10 30 30 - - 20 10 -
4. Wojciech Romańczuk 90 90 - - - - - - - - - - 30 30 - 30 -
5. Piotr Sobotka 87 93 30 - - 6 - 7 - - - - - - 30 20 -
6. Czesław Trzmiel 80 80 - - - - 20 - - - 30 30 - - - - -
7. Andrzej Turowski 72 91 - - 30 14 - 14 - - 14 10 5 - 4 - -
8. Nicolas Genin 60 60 - - - - 30 20 - - 10 - - - - - -
9. Grzegorz Pradela 58 83 - - 7 4 14 10 - - 20 7 14 - 7 - -
10. Marek Rosa 54 54 - - - - - - - 34 - 20 - - - - -
11. Maciej Bysikiewicz 50 50 - 30 - - - - - - - - - - 20 - -
12. Jerzy Dołhan 50 50 - - - - - - - 50 - - - - - - -
13. Wladimir Babaew 44 44 20 - - - - - - - - - - 14 - 10 -
14. Zbigniew Goldwasser 40 40 - - - - - - - 34 - - 6 - - - -
15. Marek Szcześniewski 40 40 - - - - - - - 40 - - - - - - -
16. Mariusz Michniewicz 34 34 - - 4 - - - - 20 - - - - 10 - -
17. Jacek Osadnik 34 34 - - - - - 14 - 20 - - - - - - -
18. Zbigniew Przyjemski 31 42 - - 5 4 6 4 6 3 - - - - 14 - -
19. Walenty Kuteraś 30 30 - - - - - 30 - - - - - - - - -
20. Yurii Nykonenko 30 30 - - - - 30 - - - - - - - - - -
Nr. Imię i nazwisko 4N S So Sz Su Pa Bi Cz Wa Si Lu My Wr Je Zi So Ś
21. Jerzy Rybicki 28 28 14 - - - - - - - - - - 14 - - -
22. Zbigniew Dorna 20 20 - 20 - - - - - - - - - - - - -
23. Jerzy Lański 20 20 - - - - - 20 - - - - - - - - -
24. Jacek Prędki 20 20 - - - - - - - - - - 20 - - - -
25. Artur Lugowow 16 16 6 - - - - - - - - - - 6 4 - -
26. Janusz Nawrocki 14 14 - - - - - - - - - - - - - 14 -
27. Janusz Rudziński 14 14 - - - - - - - - - 14 - - - - -
28. Andrzej Struensee 14 14 - - - - - - - - 14 - - - - - -
29. Piotr Borowiec 10 10 - 10 - - - - - - - - - - - - -
30. Andrzej Kaftański 10 10 - - - - - - - - - - - 10 - - -
31. Roman Koper 10 10 - - - - - - - - 10 - - - - - -
32. Dariusz Nosowski 10 10 - 10 - - - - - - - - - - - - -
33. Benno Raj 10 10 6 - - 4 - - - - - - - - - - -
34. Jorg Taborsky 10 10 - - - - 10 - - - - - - - - - -
35. Alexey Ursov 10 10 10 - - - - - - - - - - - - - -
36. Andrzej Mysiak 7 7 - 7 - - - - - - - - - - - - -
37. Karol Pik 7 7 - - - - - 7 - - - - - - - - -
38. Zbigniew Dolata 6 6 - - - - - - - - - - 6 - - - -
39. Marek Kallas 6 6 6 - - - - - - - - - - - - - -
40. Dariusz Chudobiński 5 5 - - - - - - - 5 - - - - - - -
Nr. Imię i nazwisko 4N S So Sz Su Pa Bi Cz Wa Si Lu My Wr Je Zi So Ś
41. Piotr Wasylik 5 5 - - - - - - - - - - 5 - - - -
42. Sławomir Narusz 3 3 3 - - - - - - - - - - - - - -