Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2018-11-13 02:00:01

Gra mieszana kobiet - Grupa 55+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Zi So Ka So Sz Su Pa Bi Cz Wa Si Lu My Wr Je
1. Maria Brzeźnicka 140 234 30 - - - - 30 20 - 30 30 50 - - 30 14
2. Ewa Golańska 124 184 - 30 - 30 - - 30 - - - 34 - - 30 30
3. Anna Sadowska 110 110 - 20 - 20 30 - - - - - 40 - - - -
4. Krystyna Cielecka 68 82 - - - 14 - 20 14 - 20 14 - - - - -
5. Ludmila Perepechenaia 54 54 - 14 - 20 - - - - - 20 - - - - -
6. Grażyna Bełus 38 38 - - - - - 14 10 - 14 - - - - - -
7. Tatiana Kolesnik 16 16 - 6 - 10 - - - - - - - - - - -