Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2018-05-22 02:00:02

Gra mieszana kobiet - Grupa 60+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Zi Lu Lu Bi Wr Zi So Ka So Sz Su Pa Bi Cz Wa
1. Krystyna Cielecka 100 168 40 - - 20 - 20 6 - 14 - 20 14 - 20 14
2. Małgorzata Woźniak 64 64 34 - - - - - - - - - - - - 30 -
3. Grażyna Bełus 58 58 - - - - - - - 20 - - 14 10 - 14 -
4. Grażyna Stefańska 30 30 30 - - - - - - - - - - - - - -
5. Danuta Klofik 7 7 - - - - - - - - - 7 - - - - -