Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2018-07-18 02:00:01

Gra mieszana kobiet - Grupa 60+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Lu Lu Bi Wr Zi So Ka So Sz Su Pa Bi Cz Wa Si
1. Krystyna Cielecka 110 178 - - 20 - 20 6 - 14 - 20 14 - 20 14 50
2. Grażyna Bełus 88 98 - - - - - - 20 - - 14 10 - 14 - 40
3. Małgorzata Woźniak 64 64 - - - - - - - - - - - - 30 - 34
4. Zdzisława Prędka 34 34 - - - - - - - - - - - - - - 34
5. Danuta Klofik 7 7 - - - - - - - - 7 - - - - - -