Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-10-19 02:00:01

Gra mieszana kobiet - Grupa 60+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Wr Je Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr
1. Anna Sadowska 120 140 - - 20 30 - 20 - - 20 - - - - 50 - - - -
2. Małgorzata Woźniak 110 130 - - - 14 6 - - 30 - 20 - 20 - 40 - - - -
3. Grażyna Stefańska 94 94 - - - - - - - - - 30 - 30 - 34 - - - -
4. Krystyna Cielecka 92 112 - 10 30 10 - - - 14 - - - 14 - 34 - - - -
5. Grażyna Bełus 74 84 - - 20 - - - - 20 - 14 - 10 - 20 - - - -
6. Zdzisława Prędka 39 39 - - 14 - - - - 10 - - - - - 15 - - - -
7. Maria Rzeźniczek 30 30 - - - - - - - - - 10 - - - 20 - - - -