Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-10-19 02:00:01

Gra mieszana kobiet - Grupa 65+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Wr Je Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr
1. Krystyna Cielecka 92 140 - 10 30 10 - 10 - 14 - - 6 14 5 34 - - 7 -
2. Grażyna Bełus 74 91 - - 20 - - - - 20 - 14 - 10 - 20 7 - - -
3. Anna Sabanowa 6 6 - - - - - 6 - - - - - - - - - - - -