Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2018-07-18 02:00:01

Gra mieszana kobiet - Grupa 70+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Lu Lu Bi Wr Zi So Ka So Sz Su Pa Bi Cz Wa Si
1. Zdzisława Prędka 34 34 - - - - - - - - - - - - - - 34