Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-11-19 02:00:01

Gra pojedyncza mężczyzn - Grupa 70+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol Zi
1. Andrzej Antosiewicz 260 496 28 60 28 40 - 60 28 20 - - 60 80 40 - 12 - - 40
2. Władysław Księżyk 260 260 60 - - - - 40 - - - - - 100 - - - - - 60
3. Paweł Gasz 180 180 - - - 60 - - - - - 60 - - 60 - - - - -
4. Przemysław Grzeszkowiak 176 300 40 28 - 28 - 28 - 12 - 28 40 68 28 - - - - -
5. Wojciech Borzęcki 108 108 - - - - - - - - - 40 - 68 - - - - - -
6. Grzegorz Maleszewski 102 102 20 28 - - - 14 - - - - - 40 - - - - - -
7. Jerzy Stachowski 74 74 - 40 - 14 - - - - - - - - - - - - - 20
8. Wiesław Świątczak 68 68 - - - - - - - - - - 28 40 - - - - - -
9. Andrzej Kowalski 50 50 - - - - - 20 - - - - - 30 - - - - - -
10. Leopold Tukendorf 48 48 20 - - - - - - - - - - - - - - - - 28
11. Czesław Gwiazda 40 40 - 20 - 20 - - - - - - - - - - - - - -
12. Jerzy Wrzodak 20 20 - - - - - - - - - - - - 20 - - - - -