Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2020-07-11 02:00:02

Gra pojedyncza mężczyzn - Grupa 70+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Cz Lu O� Bi Wr Ol Zi So Ś So Gd Sz Su
1. Andrzej Antosiewicz 220 272 80 40 - 12 - - 40 60 - - - - 40
2. Paweł Gasz 180 180 - 60 - - - - - - - - - 60 60
3. Władysław Księżyk 160 160 100 - - - - - 60 - - - - - -
4. Przemysław Grzeszkowiak 156 156 68 28 - - - - - 40 - - - - 20
5. Wojciech Borzęcki 68 68 68 - - - - - - - - - - - -
6. Marian Stelter 68 68 - - - - - - - 28 - - - 40 -
7. Andrzej Kowalski 58 58 30 - - - - - - - - - - - 28
8. Grzegorz Maleszewski 40 40 40 - - - - - - - - - - - -
9. Wiesław Świątczak 40 40 40 - - - - - - - - - - - -
10. Jan Kaczanowski 28 28 - - - - - - - - - - - 28 -
11. Leopold Tukendorf 28 28 - - - - - - 28 - - - - - -
12. Jerzy Stachowski 20 20 - - - - - - 20 - - - - - -
13. Jan Stasiak 20 20 - - - - - - - - - - - 20 -
14. Jerzy Wrzodak 20 20 - 20 - - - - - - - - - - -