Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2021-06-18 02:00:02

Gra pojedyncza mężczyzn - Grupa 70+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Si Lu O� Bi Wr Zi So Su Cz Pu Si Ja
1. Marian Stelter 228 248 68 - - - - 60 60 - 40 - 20 80
2. Paweł Gasz 160 160 100 - - - - - - - 60 - - -
3. Andrzej Antosiewicz 144 144 80 - - 12 - - - - - 12 40 68
4. Przemysław Grzeszkowiak 100 100 60 - - - - 40 - - - - - -
5. Wojciech Borzęcki 56 56 - 28 - - - - - - 28 - - 100
6. Czesław Gwiazda 56 56 - - - - - 28 28 - - - - -
7. Lech Grochowina 40 40 - - - - - - 40 - - - - -
8. Jerzy Stachowski 40 40 - - - - - 20 20 - - - - -
9. Andrzej Huczko 26 26 - - - 12 - 14 - - - - - -
10. Andrzej Kaniewski 20 20 - - - - - - 20 - - - - -
11. Zbigniew Chmielewski 14 14 - - - - - - - - - - 14 -
12. Boulos Alnajjar 10 10 - - 10 - - - - - - - - -