Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-11-12 02:00:01

Gra pojedyncza mężczyzn - Grupa 75+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol
1. Paweł Gasz 280 380 - - 40 60 - - - 60 - 60 - 100 60 - - - -
2. Leopold Tukendorf 240 260 20 - - - - 60 - 40 - 60 - 80 - - - - -
3. Czesław Gwiazda 168 228 - 20 20 20 - 40 - 28 - 40 - 60 - - - - -
4. Jerzy Stachowski 164 178 - 40 - 14 - 28 - - - 28 - 68 - - - - -
5. Ignacy Tokarz 50 50 - - - - - - - - - - - 50 - - - - -
6. Jerzy Wrzodak 20 20 - - - - - 20 - - - - - - - - - - -