Ranking lists Aktualizacja: 2024-02-24 02:00:02

Gra pojedyncza mężczyzn - Grupa 75+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Su Bi Li Cz Pu Si K� O� P� Bi Ś Zi So Ja Ol So Sz
1. Andrzej Antosiewicz 280 414 40 - - - 40 60 100 - 14 60 - 40 40 - - - -
2. Marian Stelter 208 236 - - - 28 60 28 80 - - - - - - - - - 40
3. Paweł Gasz 180 180 60 60 - 60 - - - - - - - - - - - - -
4. Przemysław Grzeszkowiak 176 238 28 - - 28 - - 68 - 20 40 - 20 14 - - - -
5. Jerzy Stachowski 156 168 12 - - 40 - - 40 - 28 - - 28 - - - - -
6. Andrzej Kowalski 156 156 20 28 - 40 - - 68 - - - - - - - - - -
7. Leopold Tukendorf 140 140 20 - - - - - - - 40 - - 60 - - - - -
8. Czesław Gwiazda 120 120 - - - - - - - - 60 - - 40 - - - - -
9. Wojciech Borzęcki 92 92 12 40 - - - - 40 - - - - - - - - - -
10. Marek Kremer 40 40 - - - - - - 40 - - - - - - - - - -
11. Ryszard Rybicki 28 28 - - - - 28 - - - - - - - - - - - -