Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-11-19 02:00:01

Gra pojedyncza mężczyzn - Grupa 80+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol Zi
1. Jerzy Wrzodak 120 120 - - - - - 20 - - - - - 80 20 - - - - -
2. Jan Toczek 100 100 - - - - - - - - - - - 100 - - - - - -
3. Janusz Rżewski 68 68 - - - - - - - - - - - 68 - - - - - -