Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2020-07-11 02:00:02

Gra pojedyncza mężczyzn - Grupa 80+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Cz Lu O� Bi Wr Ol Zi So Ś So Gd Sz Su
1. Jan Toczek 100 100 100 - - - - - - - - - - - -
2. Jerzy Wrzodak 100 100 80 20 - - - - - - - - - - -
3. Janusz Rżewski 68 68 68 - - - - - - - - - - - -
4. Edward Czerwiński 28 28 - - - - - - - 28 - - - - -