Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-11-12 02:00:01

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 50+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol
1. Dorota Grzejdak 280 660 - 60 60 60 60 40 60 60 60 - - 100 60 40 - - -
2. Agnieszka Brojek 28 28 - 28 - - - - - - - - - - - - - - -
3. Małgorzata Kabarowska 28 28 - - - - - - - - - - - - 28 - - - -
4. Iwona Ostrowska 20 20 - - - - - - - - - 20 - - - - - - -