Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2020-10-20 02:00:01

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 50+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Ol Zi So Ś So Gd Sz Su Si Lu O� Bi
1. Dorota Grzejdak 240 360 - - 60 60 60 60 - 60 - - 60 -
2. Małgorzata Kabarowska 80 80 - - - 20 - - - - - 60 - -
3. Iwona Ostrowska 48 48 - - - - - - - 28 - 20 - -
4. Agnieszka Brojek 40 40 40 - - - - - - - - - - -
5. Maria Rzeźniczek 40 40 - - - - - - - - - 40 - -
6. Bernadeta Szaflik 28 28 - - - - - - - - - 28 - -