Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2020-07-05 02:00:01

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 55+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Cz Lu O� Bi Wr Ol Zi So Ś So Gd Sz Su
1. Maria Brzeźnicka 180 180 80 - - - - 60 40 - - - - - -
2. Ewa Golańska 160 160 100 - - - - - - - - - 60 - -
3. Anna Sadowska 68 68 68 - - - - - - - - - - - -
4. Maria Rzeźniczek 60 60 60 - - - - - - - - - - - -