Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2020-09-23 02:00:01

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 55+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Bi Wr Ol Zi So Ś So Gd Sz Su Si Lu
1. Maria Brzeźnicka 100 100 - - 60 40 - - - - - - - -
2. Alicja Czyszek 60 60 - - - - - - - - - - 60 -
3. Ewa Golańska 60 60 - - - - - - - 60 - - - -