Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-11-12 02:00:01

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 55+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol
1. Maria Brzeźnicka 240 240 40 60 - - - 60 - - - - - 80 - - - - -
2. Ewa Golańska 140 140 - - - 40 - - - - - - - 100 - - - - -
3. Anna Sadowska 68 68 - - - - - - - - - - - 68 - - - - -
4. Maria Rzeźniczek 60 60 - - - - - - - - - - - 60 - - - - -