Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2020-07-05 02:00:01

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 60+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Cz Lu O� Bi Wr Ol Zi So Ś So Gd Sz Su
1. Maria Brzeźnicka 240 240 80 - - - - 60 40 - - - - - 60
2. Anna Sadowska 128 128 68 - - - - - - - - - 60 - -
3. Maria Rzeźniczek 100 100 60 - - - - - - - - - - - 40
4. Krystyna Cielecka 68 68 - - - - - - - - - - 40 - 28
5. Zdzisława Prędka 20 20 - - - - - - - - - - - - 20