Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-11-12 02:00:01

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 60+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol
1. Anna Sadowska 68 68 - - - - - - - - - - - 68 - - - - -
2. Krystyna Cielecka 60 60 60 - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Maria Rzeźniczek 60 60 - - - - - - - - - - - 60 - - - - -
4. Zdzisława Prędka 40 40 40 - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Grażyna Bełus 28 28 28 - - - - - - - - - - - - - - - -