Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2020-02-25 02:00:01

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 60+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol Zi So Ś So Gd Sz
1. Maria Brzeźnicka 240 240 60 - - - - - 80 - - - - 60 40 - - - - -
2. Anna Sadowska 128 128 - - - - - - 68 - - - - - - - - - 60 -
3. Maria Rzeźniczek 60 60 - - - - - - 60 - - - - - - - - - - -
4. Krystyna Cielecka 40 40 - - - - - - - - - - - - - - - - 40 -