Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2021-12-01 02:00:01

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 60+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S So Su Cz Pu Si Ja O� Lu Bi So Pu Zi
1. Maria Brzeźnicka 200 200 40 - - - - 100 - - - - - 60
2. Ewa Golańska 200 200 - - - 40 40 80 - - - - - 40
3. Maria Rzeźniczek 88 88 - - - - - 68 - 20 - - - -
4. Krystyna Cielecka 60 60 - - - - - 60 - - - - - -