Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2020-02-25 02:00:01

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 65+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol Zi So Ś So Gd Sz
1. Krystyna Cielecka 140 140 - - - - - - 100 - - - - - - - - - 40 -
2. Zdzisława Prędka 80 80 - - - - - - 80 - - - - - - - - - - -
3. Grażyna Bełus 68 68 - - - - - - 68 - - - - - - - - - - -