Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2021-11-30 02:00:01

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 65+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S So Su Cz Pu Si Ja O� Lu Bi So Pu Zi
1. Krystyna Cielecka 60 60 - - - - - 60 - - - - - -
2. Grażyna Bełus 14 14 - - - - - - - 14 - - - -