Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-11-12 02:00:01

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 65+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol
1. Krystyna Cielecka 160 160 60 - - - - - - - - - - 100 - - - - -
2. Grażyna Bełus 96 96 28 - - - - - - - - - - 68 - - - - -
3. Zdzisława Prędka 80 80 - - - - - - - - - - - 80 - - - - -