Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2021-07-31 02:00:02

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 65+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Si Lu O� Bi Wr Zi So Su Cz Pu Si Ja
1. Krystyna Cielecka 140 140 80 - - - - - - - - - - 60