Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2020-07-05 02:00:01

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 65+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Cz Lu O� Bi Wr Ol Zi So Ś So Gd Sz Su
1. Krystyna Cielecka 168 168 100 - - - - - - - - - 40 - 28
2. Zdzisława Prędka 80 80 80 - - - - - - - - - - - -
3. Grażyna Bełus 68 68 68 - - - - - - - - - - - -