Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2020-02-25 02:00:01

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 70+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol Zi So Ś So Gd Sz
1. Zdzisława Prędka 80 80 - - - - - - 80 - - - - - - - - - - -