Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-11-12 02:00:01

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 70+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol
1. Zdzisława Prędka 120 120 40 - - - - - - - - - - 80 - - - - -