Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2020-07-05 02:00:01

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 70+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Cz Lu O� Bi Wr Ol Zi So Ś So Gd Sz Su
1. Zdzisława Prędka 100 100 80 - - - - - - - - - - - 20