Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-11-12 02:00:01

Gra pojedyncza kobiet - Grupa 45+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol
1. Danuta Korbel 188 188 - - 40 - - - - 40 - 28 - 80 - - - - -
2. Maria Brzeźnicka 120 120 - 60 - - - 60 - - - - - - - - - - -
3. Justyna Kozłowska-Jones 104 138 28 20 - 14 - 28 28 20 - - - - - - - - -
4. Dorota Grzejdak 100 100 - - - - - - - - - - - 100 - - - - -
5. Anna Pustelnik 96 96 - - - - - - - 28 - - - 68 - - - - -
6. Barbara Kulanty 60 60 - - - - - - - 60 - - - - - - - - -
7. Anna Prawdzik 60 60 - - - - - - - - - - 60 - - - - - -
8. Barbara Jaskólska 40 40 - - - - - - - - - - 40 - - - - - -
9. Izabela Maćkowska 40 40 - 40 - - - - - - - - - - - - - - -
10. Anna Walasek 40 40 - - - - - 40 - - - - - - - - - - -
11. Agnieszka Brojek 28 28 - 28 - - - - - - - - - - - - - - -
12. Ewelina Karwacka 28 28 - - - - - - - - - - 28 - - - - - -
13. Anna Kępczyńska 20 20 - - - - - 20 - - - - - - - - - - -
14. Marta Polaszczyk 20 20 - - - - - - - - - - - - - 20 - - -