Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-11-12 02:00:01

Gra podwójna kobiet - Grupa 55+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol
1. Ewa Golańska 110 110 - 30 - - - - 20 - 30 - 30 - - - - - -
2. Maria Brzeźnicka 104 104 - 30 - - - - - 30 - 30 - - - - 14 - -
3. Ludmila Perepechenaia 84 90 - 14 - 20 - - 6 - 20 - 30 - - - - - -
4. Iwona Sobotka 40 40 - - - - - - - - - - - 40 - - - - -
5. Anna Sadowska 34 34 14 20 - - - - - - - - - - - - - - -
6. Dagmar Neuman 20 20 - - - - 20 - - - - - - - - - - - -
7. Tatiana Kolesnik 14 14 - 14 - - - - - - - - - - - - - - -
8. Elżbieta Kołtuńska 14 14 - - - - - - - - - - - - 14 - - - -