Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-11-12 02:00:01

Gra podwójna kobiet - Grupa 60+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol
1. Anna Sadowska 94 94 14 20 - 30 - - 30 - - - - - - - - - -
2. Grażyna Stefańska 35 35 - - - - - - - 10 - - - 25 - - - - -
3. Małgorzata Woźniak 32 32 - 7 - - - - - - - - - 25 - - - - -
4. Krystyna Cielecka 10 10 - 10 - - - - - - - - - - - - - - -
5. Joanna Koralewska 10 10 - - 10 - - - - - - - - - - - - - -
6. Maria Rzeźniczek 10 10 - - - - - - - 10 - - - - - - - - -