Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-11-19 02:00:01

Gra podwójna kobiet - Grupa 65+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol Zi
1. Krystyna Cielecka 68 85 - 10 - - - 14 - - 20 14 20 - - - 7 - - -
2. Anna Sabanowa 14 14 - - - 14 - - - - - - - - - - - - - -
3. Grażyna Bełus 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - 10