Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2021-03-04 02:00:02

Gra podwójna kobiet - Grupa 45+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Su Si Lu O� Bi Wr Zi So
1. Danuta Korbel 124 131 7 50 30 - - 30 14 -
2. Barbara Jaskólska 124 124 - 50 30 - - 30 14 -
3. Anna Mynarska 60 60 - 20 20 - - 20 - -
4. Jolanta Stanclik 60 60 - 20 20 - - 20 - -
5. Magdalena Koba 50 50 10 40 - - - - - -
6. Ewelina Bracha 40 40 - 40 - - - - - -
7. Agnieszka Brojek 34 34 - 34 - - - - - -
8. Anetta Guse 34 34 - 34 - - - - - -
9. Katarzyna Płoszaj 34 34 - - 20 - - 14 - -
10. Barbara Kulanty 30 30 30 - - - - - - -
11. Dorota Danielak 10 10 10 - - - - - - -
12. Katarzyna Winter 10 10 - - - - - 10 - -