Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2021-05-12 02:00:02

Gra podwójna kobiet - Grupa 45+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Si Lu O� Bi Wr Zi So Su Cz Pu
1. Danuta Korbel 130 158 50 30 - - 30 14 - 14 20 -
2. Barbara Jaskólska 124 138 50 30 - - 30 14 - 14 - -
3. Magdalena Koba 94 94 40 - - - - - - 30 10 14
4. Anna Mynarska 74 84 20 20 - - 20 - - 14 10 -
5. Jolanta Stanclik 74 84 20 20 - - 20 - - 14 10 -
6. Maria Brzeźnicka 50 50 - - - - - - - 20 - 30
7. Dorota Danielak 44 44 - - - - - - - 30 - 14
8. Ewelina Bracha 40 40 40 - - - - - - - - -
9. Sonia Wachowska 40 40 - - - - - - - 20 20 -
10. Agnieszka Brojek 34 34 34 - - - - - - - - -
11. Anetta Guse 34 34 34 - - - - - - - - -
12. Katarzyna Płoszaj 34 34 - 20 - - 14 - - - - -
13. Dorota Grzejdak 30 30 - - - - - - - - 30 -
14. Justyna Grzybek 30 30 - - - - - - - - 30 -
15. Ewa Młynarska 30 30 - - - - - - - - - 30
16. Elżbieta Fularczyk 20 20 - - - - - - - - - 20
17. Ewa Golańska 20 20 - - - - - - - - - 20
18. Beata Krutz-Szczecina 20 20 - - - - - - - - 10 10
19. Stephanie Wigger 10 10 - - - - - - - - - 10
20. Katarzyna Winter 10 10 - - - - 10 - - - - -
Nr. Imię i nazwisko 4N S Si Lu O� Bi Wr Zi So Su Cz Pu
21. Bożena Wołkowycka 10 10 - - - - - - - - 10 -
22. Alicja Czyszek 6 6 - - - - - - - - 6 -
23. Małgorzata Kabarowska 6 6 - - - - - - - - 6 -
24. Anna Koczur 6 6 - - - - - - - - 6 -
25. Anna Pustelnik 6 6 - - - - - - - - 6 -