Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2021-06-18 02:00:02

Gra podwójna mężczyzn - Grupa 75+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Si Lu O� Bi Wr Zi So Su Cz Pu Si Ja
1. Paweł Gasz 100 100 50 20 - - - - - - 30 - - -
2. Czesław Gwiazda 88 98 34 - - - - 14 10 20 20 - - -
3. Przemysław Grzeszkowiak 74 74 40 - - - - 20 - - 14 - - -
4. Jerzy Stachowski 72 82 34 - - - - 14 10 10 14 - - -
5. Leopold Tukendorf 50 50 50 - - - - - - - - - - -