Ranking lists Aktualizacja: 2024-02-24 02:00:02

Gra podwójna mężczyzn - Grupa 75+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Su Bi Li Cz Pu Si K� O� P� Bi Ś Zi So Ja Ol So Sz
1. Wojciech Borzęcki 120 120 30 10 - 30 - - 50 - - - - - - - - - -
2. Andrzej Antosiewicz 114 154 20 - - - 10 10 40 - 10 10 - 30 14 - - - -
3. Jerzy Stachowski 84 84 10 - - 14 - - 30 - - - - 20 - - - - -
4. Paweł Gasz 80 80 - - - 30 - - 50 - - - - - - - - - -
5. Przemysław Grzeszkowiak 76 100 14 - - 14 - - 34 - 14 10 - - 14 - - - -
6. Andrzej Kowalski 62 62 14 - - 14 - - 34 - - - - - - - - - -
7. Czesław Gwiazda 60 60 - - - 20 - - 40 - - - - - - - - - -
8. Marian Stelter 60 60 - - - 20 - - 40 - - - - - - - - - -
9. Ignacy Tokarz 40 40 - - - 10 - - 30 - - - - - - - - - -
10. Andrzej Mikulski 10 10 - - - 10 - - - - - - - - - - - - -
11. Ryszard Rybicki 6 6 - - - - 6 - - - - - - - - - - - -