Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-11-12 02:00:01

Gra podwójna mężczyzn - Grupa 75+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol
1. Paweł Gasz 108 136 - - 14 14 - - - 14 - 30 - 50 14 - - - -
2. Leopold Tukendorf 104 104 14 - - - - 10 - - - 30 - 50 - - - - -
3. Czesław Gwiazda 82 113 - 7 14 14 - 10 - 14 - 14 - 40 - - - - -
4. Jerzy Stachowski 74 74 - 10 - 10 - - - - - 14 - 40 - - - - -
5. Kazimierz Prędki 34 34 - - - - - - - - - - - 34 - - - - -
6. Jerzy Wrzodak 34 34 - - - - - - - - - - - 34 - - - - -
7. Andrzej Mikulski 30 30 - - - - - - - - - - - 30 - - - - -
8. Ignacy Tokarz 30 30 - - - - - - - - - - - 30 - - - - -
9. Janusz Rżewski 25 25 - - - - - - - - - - - 25 - - - - -
10. Jan Toczek 25 25 - - - - - - - - - - - 25 - - - - -