Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-11-12 02:00:01

Gra podwójna mężczyzn - Grupa 80+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol
1. Jerzy Wrzodak 34 34 - - - - - - - - - - - 34 - - - - -
2. Janusz Rżewski 25 25 - - - - - - - - - - - 25 - - - - -
3. Jan Toczek 25 25 - - - - - - - - - - - 25 - - - - -