Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-11-19 02:00:01

Gra mieszana mężczyzn - Grupa 60+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol Zi
1. Marek Szcześniewski 140 197 20 30 - 10 - - - 30 6 30 - 50 - - 7 - - 14
2. Marek Rosa 110 144 14 14 6 - - 30 - 20 - 20 - 40 - - - - - -
3. Andrzej Kaftański 88 88 30 - - 10 - 14 - - - - - 34 - - - - - -
4. Jacek Bełus 74 101 20 - - - - 20 - 14 - 10 - 20 7 - - - - 10
5. Janusz Rudziński 44 44 4 - - - - - - 6 - - - 34 - - - - - -
6. Bolesław Cichocki 34 34 14 - - - - - - - - - - - - - - - - 20
7. Kazimierz Prędki 25 25 - - - - - 10 - - - - - 15 - - - - - -
8. Lech Zacharzewski 20 20 - - - - - - - - - - - 20 - - - - - -
9. Jerzy Rybicki 14 14 - - - - - - - - - 14 - - - - - - - -
10. Jacek Osadnik 11 11 - - - - - - - - 5 6 - - - - - - - -
11. Jerzy Lański 10 10 - - - - - - - 10 - - - - - - - - - -
12. Krzysztof Chmielewski 5 5 - - - - - - - - - - 5 - - - - - - -