Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2021-12-01 02:00:01

Gra mieszana mężczyzn - Grupa 60+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S So Su Cz Pu Si Ja O� Lu Bi So Pu Zi
1. Krzysztof Latawski 80 80 - - - - - 50 - 30 - - - -
2. Marek Szcześniewski 76 76 - - - - - 40 - - 6 - - 30
3. Jacek Osadnik 68 68 - - - - - 34 - 20 - - - 14
4. Jerzy Rybicki 30 30 - - - - - 30 - - - - - -
5. Zbigniew Michalik 20 20 - - - - - - - - - - 20 -
6. Hans-Georg Pesch 20 20 - - - - - - 20 - - - - -
7. Janusz Rudziński 20 20 - - - - - - - - - - - 20
8. Wojciech Borzęcki 14 14 - - - - - - - 14 - - - -