Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-11-12 02:00:01

Gra mieszana mężczyzn - Grupa 65+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol
1. Jerzy Rybicki 38 38 - 10 - - - - - - - 14 - - - - 14 - -
2. Lech Zacharzewski 20 20 - - - - - - - - - - - 20 - - - - -
3. Jerzy Lański 10 10 - - - - - - - 10 - - - - - - - - -