Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2021-05-12 02:00:02

Gra mieszana mężczyzn - Grupa 40+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Si Lu O� Bi Wr Zi So Su Cz Pu
1. Michał Suski 120 120 40 - 30 20 30 - - - - 20
2. Dawid Krawiec 84 96 20 30 - 20 - 6 14 6 - 14
3. Jerzy Szałapski 70 70 40 - - - - - - - 30 -
4. Mariusz Pakulski 69 69 34 - - 10 - 5 20 - - -
5. Krzysztof Grabek 64 64 34 - - 30 - - - - - -
6. Adam Kosz 50 50 50 - - - - - - - - -
7. Leszek Wild 35 35 5 - - - - - 30 - - 10
8. Sebastian Lasecki 30 30 - - - - - - 10 20 - 20
9. Dariusz Opatrzyk 30 30 - - - - - - - 30 - -
10. Łukasz Brudek 27 27 10 7 - - 10 - - - - -
11. Ryszard Bachus 20 20 - - - - - - - - 20 -
12. Marcin Grzywacz 20 20 20 - - - - - - - - -
13. Sławomir Hetmański 20 20 - - - - - - - 20 - -
14. Robert Kowalski 20 20 - - - - - - 20 - - -
15. Kamil Popławski 20 20 20 - - - - - - - - 14
16. Artur Zdanowicz 20 20 20 - - - - - - - - -
17. Arkadiusz Parma 14 14 - - - - 14 - - - - -
18. Tomasz Proszek 14 14 - - - - - - - 14 - -
19. Piotr Sławek 14 14 - - - - - - - - 14 -
20. Radosław Strejko 14 14 - - 14 - - - - - - -
Nr. Imię i nazwisko 4N S Si Lu O� Bi Wr Zi So Su Cz Pu
21. Jacek Sztubecki 14 14 - - - - - - 14 - - -
22. Krzysztof Walenda 14 14 - - - 14 - - - - - -
23. Michał Chmielarczyk 10 10 - - - - - - - 10 - -
24. Paweł Pasik 10 10 10 - - - - - - - - -
25. Krzysztof Wiorek 10 10 10 - - - - - - - - -
26. Paweł Wiatr 7 7 - - - - 7 - - - - -
27. Konrad Czerepkow 5 5 5 - - - - - - - - -