Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2022-01-22 02:00:01

Gra mieszana kobiet - Grupa 55+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Su Cz Pu Si Ja O� Lu Bi So Pu Zi So Ś
1. Maria Brzeźnicka 140 140 - - 30 - 50 - - - - - 30 30 -
2. Iwona Sobotka 104 104 - - - 30 34 - - - - - 20 20 -
3. Elżbieta Fularczyk 90 100 - - 30 30 20 - - - - - 10 10 -
4. Anna Sadowska 88 88 - - 20 - 40 - - - - - 14 14 -
5. Beata Krutz-Szczecina 84 107 - 3 10 20 30 14 - - - 20 10 - -
6. Małgorzata Kabarowska 49 49 - 3 - - 25 - 14 - - - - - 7
7. Krystyna Cielecka 28 28 - - 14 14 - - - - - - - - -