Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2020-07-05 02:00:01

Gra mieszana kobiet - Grupa 55+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Cz Lu O� Bi Wr Ol Zi So Ś So Gd Sz Su
1. Maria Brzeźnicka 114 134 34 - - 14 - 30 20 6 - - - - 30
2. Ewa Golańska 104 104 40 - - - - 14 - 20 - 30 - - -
3. Beata Krutz-Szczecina 94 103 5 - - - - - - 4 30 14 30 20 -
4. Iwona Sobotka 79 79 15 - - - - - 30 14 - 20 - - -
5. Krystyna Cielecka 50 50 - - - - - - 30 - - - - - 20
6. Grażyna Stefańska 44 44 - - - - - - 14 30 - - - - -
7. Marina Feller 30 30 - - - - - - - - - - - 30 -
8. Ludmila Perepechenaia 25 25 - - - - - - - 20 - 5 - - -
9. Grażyna Bełus 24 24 - - - - - - 10 - - - - - 14
10. Danuta Klofik 20 20 - - - - - - - - - - - 20 -
11. Halina Ignaczak 14 14 - - - - - - - - - - - 14 -
12. Tatiana Kolesnik 14 14 - - - - - 10 - - - 4 - - -
13. Maria Rzeźniczek 10 10 - - - - - - - - - - - - 10
14. Zdzisława Prędka 7 7 - - - - - - - - - - - - 7
15. Dagmar Neuman 6 6 - - - - - - - - - - - 6 -
16. Iwona Rutkowska 6 6 - - - - - - - 6 - - - - -