Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-11-12 02:00:01

Gra mieszana kobiet - Grupa 55+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol
1. Ewa Golańska 130 166 - 30 - 6 - - 30 - 30 - 30 40 - - - - -
2. Maria Brzeźnicka 124 158 30 - - - - 30 - 30 - 20 - 34 - - 14 - -
3. Iwona Sobotka 79 104 30 20 - 5 - 14 - 10 10 - - 15 - - - - -
4. Ludmila Perepechenaia 50 56 - 20 - 10 - - 10 - 6 - 10 - - - - - -
5. Anna Sadowska 50 50 20 30 - - - - - - - - - - - - - - -
6. Tatiana Kolesnik 21 21 14 7 - - - - - - - - - - - - - - -
7. Dagmar Neuman 14 14 - - - - 14 - - - - - - - - - - - -
8. Małgorzata Woźniak 14 14 - 14 - - - - - - - - - - - - - - -
9. Krystyna Cielecka 10 10 - 10 - - - - - - - - - - - - - - -