Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2021-06-18 02:00:02

Gra mieszana kobiet - Grupa 55+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Si Lu O� Bi Wr Zi So Su Cz Pu Si Ja
1. Beata Krutz-Szczecina 94 107 34 - 30 - 10 - - - 3 10 20 -
2. Iwona Sobotka 94 94 50 - - - - - 14 - - - 30 -
3. Ewa Golańska 60 60 40 - - - - - 20 - - - - -
4. Anna Sadowska 50 50 30 - - - - - - - - 20 - -
5. Małgorzata Kabarowska 39 39 - 30 - - 6 - - - 3 - - -
6. Maria Brzeźnicka 30 30 - - - - - - - - - 30 - -
7. Krystyna Cielecka 28 28 - - - - - - - - - 14 14 -