Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2021-04-16 02:00:01

Gra mieszana kobiet - Grupa 60+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Si Lu O� Bi Wr Zi So Su
1. Maria Brzeźnicka 74 74 - - - 30 - - 14 30
2. Ewa Golańska 60 60 40 - - - - - 20 -
3. Krystyna Cielecka 50 50 50 - - - - - - -
4. Maria Rzeźniczek 44 44 34 10 - - - - - -
5. Grażyna Bełus 40 40 40 - - - - - - -
6. Anna Sadowska 30 30 30 - - - - - - -
7. Małgorzata Stankiewicz 30 30 30 - - - - - - -