Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2021-11-30 02:00:01

Gra mieszana kobiet - Grupa 60+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S So Su Cz Pu Si Ja O� Lu Bi So Pu Zi
1. Maria Brzeźnicka 140 174 14 30 - 30 - 50 - - 20 - - 30
2. Anna Sadowska 84 84 - - - 20 10 40 - - - - - 14
3. Małgorzata Woźniak 80 80 - - - - - 50 - 30 - - - -
4. Ewa Golańska 78 78 20 - - - 14 34 - - - - - 10
5. Grażyna Bełus 70 70 - - - - - 30 - 20 - - - 20
6. Krystyna Cielecka 70 70 - - - - - 40 - - - - - 30
7. Maria Rzeźniczek 62 62 - - - - - 34 - 14 - - - 14