Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2020-02-19 02:00:01

Gra mieszana kobiet - Grupa 60+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol Zi So Ś So Gd Sz
1. Maria Brzeźnicka 124 184 30 - 30 - 20 - 34 - - 14 - 30 20 6 - - - -
2. Grażyna Stefańska 124 138 - - 30 - 30 - 34 - - - - - 14 30 - - - -
3. Małgorzata Woźniak 110 117 30 - 20 - 20 - 40 - - - - - - - 7 - - -
4. Anna Sadowska 110 114 - 20 - - - - 50 - - - - - - 30 - 4 10 -
5. Grażyna Bełus 64 64 20 - 14 - 10 - 20 - - - - - - - - - - -
6. Krystyna Cielecka 62 62 14 - - - 14 - 34 - - - - - - - - - - -
7. Maria Rzeźniczek 40 40 - - 10 - - - 20 - - - - - - - 10 - - -
8. Zdzisława Prędka 25 25 10 - - - - - 15 - - - - - - - - - - -