Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2020-04-05 02:00:01

Gra mieszana kobiet - Grupa 65+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol Zi So Ś So Gd Sz Su
1. Krystyna Cielecka 98 141 6 14 5 34 - - 7 - 10 30 4 - 7 4 - 20
2. Grażyna Bełus 54 61 - 10 - 20 7 - - - - 10 - - - - - 14