Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2020-07-05 02:00:01

Gra mieszana kobiet - Grupa 65+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Cz Lu O� Bi Wr Ol Zi So Ś So Gd Sz Su
1. Krystyna Cielecka 94 116 34 - - 7 - 10 30 4 - 7 4 - 20
2. Grażyna Bełus 51 51 20 7 - - - - 10 - - - - - 14