Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2020-02-19 02:00:01

Gra mieszana kobiet - Grupa 65+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol Zi So Ś So Gd Sz
1. Krystyna Cielecka 92 135 14 - - 6 14 5 34 - - 7 - 10 30 4 - 7 4 -
2. Grażyna Bełus 64 81 20 - 14 - 10 - 20 7 - - - - 10 - - - - -