Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2021-11-30 02:00:01

Gra mieszana kobiet - Grupa 65+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S So Su Cz Pu Si Ja O� Lu Bi So Pu Zi
1. Krystyna Cielecka 98 104 - - - 14 14 40 - - 6 - - 30
2. Grażyna Bełus 80 80 - 10 - - - 30 - 20 - - - 20