Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2020-09-23 02:00:01

Gra mieszana kobiet - Grupa 70+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Bi Wr Ol Zi So Ś So Gd Sz Su Si Lu
1. Zdzisława Prędka 7 7 - - - - - - - - - 7 - -