Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-11-19 02:00:01

Gra mieszana kobiet - Grupa 70+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol Zi
1. Zdzisława Prędka 39 39 14 - - - - 10 - - - - - 15 - - - - - -