Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2020-07-11 02:00:02

Gra mieszana kobiet - Grupa 70+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Cz Lu O� Bi Wr Ol Zi So Ś So Gd Sz Su
1. Zdzisława Prędka 22 22 15 - - - - - - - - - - - 7