Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2019-11-12 02:00:01

Gra mieszana kobiet - Grupa 40+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol
1. Dorota Grzejdak 124 194 - - - 20 30 20 30 - 30 - 30 34 - - - - -
2. Magdalena Koba 120 150 30 - - 30 - 30 - - - 30 - - - - 30 - -
3. Dorota Danielak 100 155 - 20 - 5 5 6 - 20 5 10 20 40 - 10 14 - -
4. Justyna Grzybek 95 125 - 10 30 - 20 - - 10 - 10 - 15 - - - 30 -
5. Małgorzata Średnicka 94 128 6 - 20 - 10 10 - 6 - 6 - 34 30 - 6 - -
6. Anna Kocimska 75 121 - - - 10 10 10 20 10 - - 6 15 - - 20 20 -
7. Monika Bieńkowska 50 50 - - - - - - - - - - - 50 - - - - -
8. Swietłana Drude 50 50 30 10 - 10 - - - - - - - - - - - - -
9. Dorota Rajczyk-Gałkowska 49 49 - 30 - 3 - - 6 - 10 - - - - - - - -
10. Ekaterina Dvalishwili 46 55 20 5 - 4 - - 6 - 6 - 14 - - - - - -
11. Ewelina Bracha 41 41 20 10 - 5 - - - 6 - - - - - - - - -
12. Ewa Młynarska 40 40 - - - - - - - - 20 20 - - - - - - -
13. Katarzyna Szczykutowicz 37 50 - 6 - 3 6 - 4 - 10 - 6 15 - - - - -
14. Katarzyna Wójcik 33 33 - - - - - - - 30 - - - 3 - - - - -
15. Edyta Selke 32 32 - - - - 14 - - - 14 - 4 - - - - - -
16. Danuta Korbel 28 28 14 - - - - - - - - - - - - - - 14 -
17. Urszula Grządzielska-Zblewska 27 27 - - - - 6 - 6 - - - - 15 - - - - -
18. Alicja Drężek 26 35 6 - - 5 - 5 - - - - 4 5 - - - 10 -
19. Ewa Kujawa 21 21 - - 10 - - - - - - - - 5 - - - 6 -
20. Justyna Herman 20 20 - - - - - - - - - - - 20 - - - - -
Nr. Imię i nazwisko 4N S Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol
21. Bożena Wołkowycka 20 20 - - - - - - - - - - - - 20 - - - -
22. Magdalena Koziar 19 19 - 3 - - 7 - 4 - - - - 5 - - - - -
23. Anna Białasiewicz 18 18 - - - - - 6 - - 6 6 - - - - - - -
24. Ksenia Tatarinowa 18 18 6 6 - 2 - - 4 - - - - - - - - - -
25. Marta Lasota-Jędrych 16 16 6 - - - - - - - - - - - - - 10 - -
26. Dina Zhogalskaya 15 15 - - - 3 - - - - 5 - - - - - 7 - -
27. Anna Kubiak 14 14 6 3 - 5 - - - - - - - - - - - - -
28. Joanna Szleszyńska-Łogosz 14 14 - - - - - - 14 - - - - - - - - - -
29. Marlena Wdowczyk 14 14 - - - - 10 - - - - - 4 - - - - - -
30. Iwona Ostrowska 12 12 - - - - - - - - - - - - 6 - - 6 -
31. Anna Mynarska 10 10 - - - - - - - - - - - - 10 - - - -
32. Katarzyna Płoszaj 10 10 - - - - - - - - - - - - 10 - - - -
33. Anna Prawdzik 6 6 - - - - - - - - - - 6 - - - - - -
34. Żaneta Wydmuch 6 6 - - - - - - - - - - - - 6 - - - -
35. Marzena Przybyszewska 5 5 - 5 - - - - - - - - - - - - - - -
36. Joanna Śliwa 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - 5 -
37. Justyna Słomka 5 5 - - - - - - - - - - - 5 - - - - -
38. Justyna Kozłowska-Jones 4 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - -
39. Elizaweta Kuzmina 4 4 - - - - - - 4 - - - - - - - - - -
40. Monika Plata 4 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - -
Nr. Imię i nazwisko 4N S Zi So Ś So Sz Su Si Im Pu Pa He Cz Lu O� Bi Wr Ol
41. Małgorzata Szpakowska 4 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - -
42. Agnieszka Butkus 3 3 - - - 3 - - - - - - - - - - - - -