Listy klasyfikacyjne Aktualizacja: 2021-03-04 02:00:02

Gra mieszana kobiet - Grupa 45+ Powrót

Nr. Imię i nazwisko 4N S Su Si Lu O� Bi Wr Zi So
1. Magdalena Koba 108 136 14 50 14 - 14 - 14 30
2. Barbara Jaskólska 92 92 - 34 30 - - 14 14 -
3. Dorota Grzejdak 90 90 - - - - 30 - 30 30
4. Justyna Grzybek 90 90 - 40 - 20 - 30 - -
5. Ewa Młynarska 90 90 30 - - - 20 - 20 20
6. Danuta Korbel 84 90 6 34 20 - - 20 10 -
7. Justyna Kozłowska-Jones 55 55 10 25 - - 14 - 6 -
8. Beata Krutz-Szczecina 40 40 - - - 30 - 10 - -
9. Katarzyna Płoszaj 28 28 - - 14 - - 14 - -
10. Anna Mynarska 27 27 - 10 7 - - 10 - -
11. Marta Polaszczyk 24 24 - - - 14 - - - 10
12. Ewelina Bracha 20 20 20 - - - - - - -
13. Barbara Kulanty 20 20 20 - - - - - - -
14. Maria Brzeźnicka 14 14 - - - - - - - 14
15. Iwona Ostrowska 14 14 14 - - - - - - -
16. Anetta Guse 10 10 - 10 - - - - - -
17. Katarzyna Małyszko 10 10 - - - - 10 - - -
18. Ewa Zając 7 7 - - - - 7 - - -
19. Agnieszka Brojek 6 6 - - - - - - 6 -
20. Dorota Danielak 6 6 6 - - - - - - -
Nr. Imię i nazwisko 4N S Su Si Lu O� Bi Wr Zi So
21. Małgorzata Kabarowska 6 6 - - - - - 6 - -
22. Astrid Kugler 6 6 - - - - - 6 - -
23. Sylwia Steć-Libera 6 6 - - - - - - 6 -
24. Monika Kopka 5 5 - - - - - - 5 -
25. Katarzyna Winter 5 5 - - - - - 5 - -
26. Jolanta Karska 4 4 4 - - - - - - -